Mục tiêu đào tạo Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy

“Học tập để sống và làm việc cho bản thân và cho cộng đồng”

Mục tiêu đào tạo của Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy: “Học tập để sống và làm việc cho bản thân và cho cộng đồng”

   Mục tiêu đào tạo nhắc nhở sinh viên ngành KTXD Công trình Thủy học tập cần hướng theo mục tiêu. Đó cũng là động lực để đội ngũ sư phạm của ngành phấn đấu. Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tồn tại đã kết tinh đầy đủ trong mục tiêu đào tạo. Mỗi sinh viên tốt nghiệp có được phương pháp sáng tạo, kỹ năng hợp lý và niềm đam mê để sống và làm việc hiệu quả cho bản thân và cho cộng đồng.

Sứ mệnh, Tầm nhìn

Sứ mệnh:

     Ngành KTXD Công trình Thủy, Trường Đại học Thủy lợi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và trình độ cao; Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Công trình Thủy lợi, Công trình Thủy điện, Công trình Cảng góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên nước và phòng, chống, tránh, giảm nhẹ thiên tai ở Việt nam và chủ động hội nhập Quốc tế.

Tầm nhìn:

   Ngành KTXD Công trình Thủy là ngành hàng đầu đào tạo trong lĩnh vực Thủy lợi, Thủy điện, Cảng của Việt Nam; Phấn đấu đào tạo ra những kỹ sư có sức khỏa tốt, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, trình độ chuyên môn cao, tiếng Anh thành thạo, kỹ năng làm việc sáng tạo và linh hoạt, đam mê công việc vì sự tiến bộ của bản thân và sự phát triển bền vững của cộng đồng, giải quyết hiệu quả mọi vấn đề của Công trình Thủy lợi, Công trình Thủy điện, Công trình Cảng của Việt Nam và khu vực, góp phần xứng đáng xây dựng Trường Đại học Thủy lợi là một trong 10 trường hàng đầu của Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

1.Đoàn kết.

     Đội ngũ sư phạm và sinh viên ngành KTXD Công trình Thủy luôn đồng tâm hiệp lực, kết nối mọi đam mê sáng tạo ở mỗi người và mỗi đơn vị, nói không với những biểu hiện lệch chuẩn để vượt khó, đi đầu trong sự nghiệp Thủy lợi, thủy điện, tài nguyên nước.

2.Chính trực.

    Đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh gắn kết với phương thức giải quyết các vấn đề một cách khoa học, chính tắc, hiệu quả là lẽ sống và làm việc của cán bộ, giảng viên và sinh viên Ngành KTXD Công trình Thủy.

3.Tôn trọng.

    Phát huy tối đa năng lực sáng tạo, đa dạng của mỗi người, tiếp thu mọi ý kiến, kết nối mọi cá nhân, đơn vị thành tập thể mạnh là yếu tố cơ bản tạo dựng môi trường sống, học tập, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên ngành KTXD Công trình Thủy.

4.Chất lượng.

    Chất lượng là sự phù hợp với yêu cầu của thực tế đa dạng và luôn phát triển. Tất cả hướng tới chất lượng là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững, không ngừng của ngành KTXD Công trình Thủy.

5.Khát vọng.

      Cán bộ, giảng viên, sinh viên ngành KTXD Công trình Thủy, bằng trí tuệ và hành động hiệu quả luôn giữ vững vị trí hàng đầu trong sự nghiệp bảo vệ, khai thác sử dụng nguồn nước; phòng, chống, tránh, giảm nhẹ thiên tai bằng những giải pháp công trình hợp lý ở Việt Nam và Asian.

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
443