Báo cáo tự đánh giá ngành Kỹ thuật Công trình xây dựng

Kính gửi toàn thể các thầy cô, các em sinh viên, các học viên cao học, nghiên cứu sinh... báo cáo Tự đánh giá của Khoa Công trình ngành Kỹ thuật Công trình xây dựng, phiên bản tháng 3-2019. Xin trân trọng cảm ơn.

(Xin xem bằng trình duyệt Chrome)