Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật công trình xây dựng

Mời thầy cô và các bạn xem chuẩn đầu ra cho các chuyên ngành:

- Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp;

- Địa kỹ thuật và công trình ngầm