Bộ môn Công trình Cảng - Đường Thủy

Văn phòng Bộ môn: Phòng 502 Nhà A1            ĐT: 024.35.643.528

Trưởng Bộ môn: PGS.TS Mai Văn Công            Email: cong.m.v@tlu.edu.vn 

Bộ môn đảm nhiệm các môn học: 

           Cơ sở thiết kế công trình cảng, đường thủy 

           Quy hoạch cảng

           Công trình bảo vệ cảng và đập phá sóng

           Công trình bến cảng

           Công trình chỉnh trị luồng tàu và ổn định đường bờ

           Công trình đường thủy

           Cơ sở thiết kế theo độ tin cậy và rủi ro trong kỹ thuật xây dựng

           Hệ thống đảm bảo an toàn đường thủy

           Công trình thủy công trong xưởng đóng tàu

 

     Các đề tài nghiên cứu khoa học mà Bộ môn đã tham gia:

 TT

Tên đề tài

Cấp quản lý

Năm

 1

Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trong điều kiện thiên tai bất thường Miền Trung

Cấp Nhà nước

2009-2010

 2

Đánh giá thực trạng hệ thống đê sông Hồng, sông Thái Bình để thực hiện phân cấp đê và đề xuất giải pháp củng cố nâng cấp phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu

Tổng cục Thủy lợi

2012

 3

Nghiên cứu xác định mặt cắt ngang hợp lý trong xây dựng đê biển cho vùng từ Quảng Ngãi đến Bà Ria-Vùng Tàu, Chương trình nghiên cứu xây dựng đê biển Việt Nam, Giai đoạn 2 từ Quảng Ngãi – Kiên Giang

Bộ NN&PTNT

2009-2011

 4

Nghiên cứu xây dựng yêu cầu xác định tuyến đê biển mới ở vùng chưa có đê và điều chỉnh cục bộ tuyến đê biển hiện có từ Quảng Ninh đến Quảng Nam, Thuộc chương trình KHCN phục vụ xây dựng đê biển và công trình thủy lợi vùng cửa sông ven biển

Bộ NN&PTNT

2007-2008

 5

Nghiên cứu triển khai công nghệ tiên tiến bảo vệ bờ biển khu vực Mũi Né, tỉnh Bình Thuận

Bộ NN&PTNT

2002-2004

 6

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo an toàn hồ chứa vừa và lớn khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam

Bộ NN&PTNT

2000-2003

 7

Quy hoạch chiến lược phát triển KT-XH và các giải pháp ứng phó với BĐKH vùng Đồng bằng Sông Cửu long

Bộ TN&MT + CP Hà Lan

2011-2013

 8

Nghiên cứu thí điểm ứng dụng hệ thống giám sát và công nghệ mới của Hà Lan trong giám sát, quan trắc an toàn đê, đập tại Việt Nam (Địa điểm thử nghiệm: Đê Sen Chiểu Hà Nội; Đê Sà Rài Đồng Tháp; Đập chính hồ Phú Ninh, Quảng Nam)

Bộ NN&PTNT+ CP Hà Lan

2011-2013

 9

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG GIẢI PHÁP NUÔI BÃI NHÂN TẠO CHO CÁC ĐOẠN BỜ BIỂN BỊ XÓI LỞ Ở KHU VỰC MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Bộ KHCN

2012

 

     Các hướng nghiên cứu khoa học chính:

-  Các vấn đề liên quan về: Quy hoạch-Thiết kế-Thi công-Duy tu Công trình Cảng-Đường thủy, ổn định đường bờ và phát triển đồng bằng;

-  Thiết kế tối ưu hệ thống công trình bảo vệ bờ biển ứng dụng phương pháp lý thuyết độ tin cậy và phân tích rủi ro;

-  Nghiên cứu giải pháp bảo vệ vùng bờ biển an toàn trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển đang;

-  Phân tích điều kiện biên biển thiết kế bằng mô hình xác suất kết hợp của các yếu tố tác động chính: gió, sóng, triều và nước dâng;

-  Nghiên cứu phát triển phương pháp thiết kế theo lý thuyết độ tin cậy và phân tích rủi ro trong thiết kế hệ thống, công trình (đã hỗ trợ hướng dẫn 02 NCS bảo vệ đề cương thực hiện nghiên cứu theo hướng này ứng dụng cho đập và công trình đầu mối hồ chứa thủy lợi);

-   Nghiên cứu mở rộng ứng dụng lý thuyết độ tin cậy và phân tích rủi ro trong an toàn đập, an toàn đê điều và hệ thống phòng chống lũ, ngập lụt (đã có 02 học viên cao học làm đề tài theo hướng này ứng dụng cho hệ thống đê và hệ thống chống ngập thành phố HCMC);

-   Nghiên cứu mở rộng ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong mô phỏng xói lở và diễn biến hình thái đường bờ (đang hướng dẫn 01 học viên ThS thực hiện đề tài theo hướng này);

-   Nghiên cứu quy hoạch đồng bằng theo tiêu chí tối ưu về rủi ro thiên tai;

-  Xói lở và ngâp lụt vùng cửa sông, ven biển dưới ảnh hưởng của sóng bão và nước biển dâng;

-  Ứng dụng công nghệ viễn thám trong việc đánh giá, quản lý tài nguyên biển.