DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHI ĐOÀN CÁN BỘ GIÁO VIÊN KHOA CÔNG TRÌNH

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN THUỘC CHI ĐOÀN CÁN BỘ GIÁO VIÊN
KHOA CÔNG TRÌNH

1.     Thành viên bắt buộc

Bao gồm các Đoàn viên từ 30 tuổi trở xuống xem tại bảng 1.

 

Bảng 1: Danh sách đoàn viên chính thức

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Năm sinh

1

Phạm Văn Thành

BM Sức bền kết cấu

1992

2

Nguyễn Thái Hoàng

1986

3

Ngô Thị Thuỳ Anh

BM CN& QLXD

1989

4

Nguyễn Thị Huệ

1986

5

Nguyễn Văn Sơn

1986

6

Đỗ Đoàn Dũng

BM VLXD

1989

7

Tạ Duy Long

1986

8

Hoàng Quốc Gia

1/5/1987

9

Hoàng Thị Lụa

BM Địa kỹ thuật

1988

10

Nguyễn Anh Vũ

BM XDDD&CN

1988

11

Nguyễn Duy Cường

1988

12

Phạm Thu Hiền

1987

13

Nguyễn Văn Thắng

1986

14

Bùi Sỹ Mười

1986

15

Phạm Nguyễn Hoàng

BM KCCT

1987

16

Lê Hồng Phương

BM Thủy công

1986

17

Phạm Văn Tuấn

Trung tâm Tư vấn kiểm định và giám sát chất lượng công trình

01/12/1987

18

Nguyễn Hữu Hoàn

24/3/1989

19

Nguyễn Hữu Thảnh

02/10/1989

20

Nguyễn Văn Thông

20/11/1992

21

Nguyễn Văn Giang

16/02/1990

22

Lê Thị Minh Hà

14/11/1988

23

Ngô Thị Quỳnh

25/11/1987

24

Nguyễn Bá Quyền

14/10/1992

25

Nguyễn Thế An

20/01/1990

26

Nguyễn Đình Quân

15/09/1991

27

Ngô Mạnh Hùng

28/11/1990

28

Hoàng Trần Kiên

28/10/1990

29

Đỗ Xuân Bách

20/01/1989

30

Đoàn Quang Huy

04/08/1992

31

Trịnh Duy Thanh

TT TVTK và ĐT XDCT

18/11/1990

32

Trương Bá Thìn

03/05/1988

33

Đào Mạnh Luân

TT kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo

15/04/1991

34

Vũ Thị Hà

19/12/1991

35

Trịnh Thị Thu

20/09/1992

36

Dương Đăng Chiến

01/07/1992

37

Vũ Đức Cảnh

08/09/1992

38

Phùng Thị Thu Quyên

Văn phòng Viện

07/07/1989

39

Phạm Tiến Lâm

10/02/1989

Ghi chú: Theo Điều 2 của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn viên có nhiệm vụ sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định. Đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn hoặc không đóng Đoàn phí ba tháng trong một năm mà không có lý do chính đáng thì hội nghị chi đoàn xem xét, quyết định xóa tên trong danh sách đoàn viên và báo cáo lên Đoàn cấp trên trực tiếp.

 

2.     Thành viên đề nghị tham gia

Bao gồm các Đoàn viên quá 30 tuổi và công tác tại các đơn vị trực thuộc khoa Công trình từ 7 năm trở xuống trong bảng 2:

 

Bảng 2: Danh sách đoàn viên đề nghị tham gia

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Năm sinh

1

Đỗ Tuấn Nghĩa

BM Địa kỹ thuật

1985

2

Lý Minh Dương

BM Sức bền kết cấu

1985

3

Nguyễn Viết Chuyên

1985

4

Phạm Thanh Tùng

BM KCCT

1985

5

Trần Văn Đăng

BM CTGT

1985

6

Nguyễn Thu Hà

1985

7

Bùi Thị Thu Huyền

1984

8

Trương Quốc Quân

1984

9

Đỗ Thắng

 

10

Đặng Việt Đức

1977

11

Nguyễn Thị Thanh Thúy

BM XDDD&CN

1983

12

Kiều Văn Nguyên

Trung tâm Tư vấn kiểm định và giám sát chất lượng công trình

26/10/1984

 

3.     Thành viên khuyến khích tham gia

Bao gồm các các Đoàn viên quá 30 tuổi, công tác tại các đơn vị trực thuộc khoa Công trình trên 7 năm và có nguyện vọng tiếp tục được tham gia sinh hoạt với Chi đoàn trong bảng 3:

Bảng 3: Danh sách đoàn viên khuyến khích tham gia

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Năm sinh

1

Thân Văn Văn

BM CN& QLXD

1982

2

Đinh Hoàng Quân

1983

3

Mai Lâm Tuấn

1983

4

Phạm Lan Anh

BM Thủy công

1985