Phân tiểu ban Báo cáo bản thảo luận văn đợt 1 năm 2018

Khoa Công trình gửi tới Học viên danh sách phân tiểu ban báo cáo Bản thảo luận văn đợt 1 năm 2018 (danh sách file đính kèm).

Thời gian báo cáo 1 ngày thứ Bảy 10/3/2018: sáng bắt đầu từ  8h; chiều 14h.

Tiểu ban 1: báo cáo tại P500 nhà A1;

Tiểu ban 2: báo cáo tại VP Bộ môn Công nghệ & QLXD P414 nhà A1.

Đề nghị học viên đến đúng giờ và tham gia đầy đủ.

Trân trọng!

 

Xem DS tại đây