Thủ tục chuẩn bị trước khi bảo vệ luận văn đợt 2 - 2019

Thân gửi các anh chị học viên,

Khoa Công trình thông báo tới anh, chị kế hoạch lên Khoa làm thủ tục trước khi bảo vệ như sau:

Thời gian: 14h30 thứ Tư ngày 24/7/2019

Địa điểm: P500 nhà A1

Thành phần: Các học viên có tên trong danh sách kèm theo.

Đề nghị các anh, chị đến đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng cảm ơn!

 

Văn phòng Khoa Công trình - ĐHTL, P402 nhà A1

ĐT: 0243.852.20.24