THỦ TỤC TRƯỚC KHI BẢO VỆ LUẬN VĂN ĐỢT 3 NĂM 2017

Khoa Công trình thông báo tới toàn thể các học viên bảo vệ đợt 3/2017 đúng 15h thứ Ba ngày 12/9/2017 lên Văn phòng Khoa P404 nhà A1 làm thủ tục trước khi bảo vệ.

Trân trọng!