Đội ngũ cộng tác viên Khoa Công trình

Đội ngũ cộng tác viên là các giảng viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong Ngành tham gia hướng dẫn ĐATN, Luận văn Thạc sĩ và Tiến sĩ

Cộng tác viên Bộ môn Thủy công

1. GS.TS. Nguyễn Văn Mạo – Nguyên trưởng Khoa Công trình – Trường ĐHTL
       Điện thoại: 0903 205 575

2. GS.TS. Ngô Trí Viềng – Nguyên Phó hiệu trưởng – Trường ĐHTL, Trưởng Khoa Công trình - Trường ĐH Thành Tây
        Điện thoại:  0903 434 995

3. PGS.TS. Nguyễn Văn Hạnh - Nguyên trưởng bộ môn Thủy công – Trường ĐHTL
        Điện thoại: 0915 403 589

4. PGS.TS. Nguyễn Trung Việt - Trưởng phòng Đào tạo đại học và sau đại học - Trường ĐHTL
        Điện thoại: 0983 330 874

5. GVC Trần Khắc Xưởng - Nguyên phó phòng Đào tạo - Trường ĐHTL
        Điện thoại: 0912 485 039

6. GVC Lê Hòa Xướng - Nguyên giáo viên bộ môn Thủy công - Trường ĐHTL
        Điện thoại: 0987 418 092

7. ThS. Nguyễn Văn Thìn – Phó phòng Đào tạo Đại học và sau đại học - Trường ĐHTL
        Điện thoại: 0913 099 455
8. PGS.TS. Vũ Đình Hùng – CPO - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Điện thoại: 0913 515 453
9. PGS.TS. Nguyễn Bỉnh Thìn – Nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ – Tổng cục Thủy lợi
10. PGS.TS. Đinh Vũ Thanh – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11. PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng – Viện trưởng Viện Thủy công - Viện Khoa học thủy lợi Việt nam
12. GS.TS. Trương Đình Dụ - Viện Khoa học thủy lợi Việt nam
        Điện thoại: 0913 217 169
13. GS.TS. Trần Đình Hợi - Viện Khoa học thủy lợi Việt nam
14. GS.TS. Trần Đình Hòa - Viện Khoa học thủy lợi Việt nam

15. PGS.TS. Trần Quốc Thưởng - Viện Khoa học thủy lợi Việt nam
16. TS. Hoàng Minh Dũng - Công ty tư vấn và xây dựng thủy lợi I - HEC I
17. TS. Nguyễn Trí Trinh - Công ty tư vấn và xây dựng thủy lợi I - HEC I
18. TS. Nguyễn Thị Nhật - Viện Năng lượng

 

Cộng tác viên Bộ môn Công nghệ và quản lý xây dựng

1. GS.TS. Vũ Trọng Hồng – Nguyên Thứ trưởng - Bộ NN&PTNT

2. GS.TS. Lê Kim Truyền – Nguyên Hiệu trưởng - Trường ĐHTL

3. GS.TS. Hồ Sĩ Minh - Nguyên Giám đốc VPTV – Trường ĐHTL

4. PGS.TS. Lê Văn Hùng – Trưởng phòng KHCN – Trường ĐHTL

4. PGS.TS. Lê Đình Chung – Nguyên Phó trưởng Khoa Công trình – Trường ĐHTL

5. PGS.TS. Bùi Văn Vịnh - Nguyên Phó phòng Đào tạo Đại học và sau đại học - Trường ĐHTL

6. TS. Đỗ Văn Toán – Nguyên giáo viên Bộ môn CN và QLXD

7. GVC. Vũ Đức Khoan – Nguyên giáo viên Bộ môn CN và QLXD

8. GVC. Tống Văn Hăng – Nguyên giáo viên Bộ môn CN và QLXD

9. GVC. Đồng Đạo Tuyết – Nguyên giáo viên Bộ môn CN và QLXD

10. GVC. Hà Quang Phú – Nguyên giáo viên Bộ môn CN và QLXD


Cộng tác viên Bộ môn Kết cấu công trình

1. GS.TS. Nguyễn Xuân Bảo - Nguyên Hiệu trưởng - Trường ĐHTL
       Điện thoại: 043 853 1436

2. PGS.TS. Vũ Thành Hải – Nguyên Trưởng Bộ môn Kết cấu công trình - Trường ĐHTL
        Điện thoại: 043 853 3718

3. PGS.TS. Đỗ Văn Hứa – Nguyên Phó hiệu trưởng - Trường ĐHTL
        Điện thoại: 0912 122 103

5. Ths. Dương Bá Hiền – Giám đốc công ty TV và CGCN – Trường ĐHTL
        Điện thoại: 0913 594 324

6. ThS. Phạm Cao Tuyến - Công ty TV và CGCN – Trường ĐHTL

        Điện thoại: 0913 923 186

7. ThS. Phạm Cao Huyên - Công ty TV và CGCN – Trường ĐHTL

        Điện thoại: 0918 414 594

 

Cộng tác viên Bộ môn Sức bền – Cơ học kết cấu

1. GS.TS. Nguyễn Văn Lệ – Nguyên trưởng Khoa CNTT – Trường ĐHTL

2. GS.TS. Phạm Ngọc Khánh – Nguyên trưởng Bộ môn Sức bền & Cơ học kết cấu – Trường ĐHTL

3. PGS.TS. Hoàng Đình Trí – Nguyên trưởng Bộ môn Sức bền & Cơ học kết cấu – Trường ĐHTL

4. PGS.TS. Trịnh Đình Châm – Nguyên giáo viên Bộ môn Sức bền & Cơ học kết cấu – Trường ĐHTL

5. ThS. Đỗ Khắc Phương – Nguyên giáo viên Bộ môn Sức bền & Cơ học kết cấu – Trường ĐHTL

 

Cộng tác viên Bộ môn Vật liệu xây dựng

1. GS.TSKH. Nguyễn Thúc Tuyên – Nguyên giáo viên Bộ môn Vật liệu xây dựng - Trường ĐHTL

2. PGS.TS. Nguyễn Như Oanh – Văn phòng tư vấn thẩm định thiết kế và giám định chất lượng công trình – Trường ĐHTL

3. PGS.TS. Hoàng Phó Uyên – Phó Viện trưởng Viện Thủy công - Viện Khoa học thủy lợi Việt nam

4. PGS.TS. Nguyễn Như Quí – Trường Đại học Xây dựng

5. TS. Lê Quang Hùng – Bộ Xây dựng

 

Cộng tác viên Bộ môn Địa kỹ thuật

1. GS. Nguyễn Công Mẫn – Nguyên trưởng Phòng Khoa học – Trường ĐHTL

2.

 

Cộng tác viên Bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp

1.

2.

 

Cộng tác viên Bộ môn Công trình giao thông

1.

2.

 

Cộng tác viên Bộ môn Công trình Cảng và đường thủy

1. PGS.TS. Nguyễn Bá Quỳ - Nguyên giảng viên trường ĐHTL

2. TS. Lê Thu Huyền

3. ThS. Nguyễn Quang Đức Anh