7 clip dự thi quảng bá hình ảnh Khoa Công trình

Giới thiệu tới thầy cô và các bạn 07 clip dự thi đang được chia sẻ trên facebook Khoa.

 Liên chi đoàn Khoa tổ chức cuộc thi "Video clip, ảnh quảng bá hình ảnh Khoa Công trình". Các video clip được chọn qua vòng Sơ khảo lần lượt được đăng tải trên fanepage của Khoa

https://www.facebook.com/congtrinhTLU/.
Để lan tỏa rộng hơn đến sinh viên cũng như bạn bè của các thầy, cô và sinh viên, Khoa đề nghị các thầy cô, các em sinh viên vào xem, bình chọn và chia sẻ.

#01. Lớp: 57-CTL3 - Tự hào sinh viên Khoa Công trình

#02. Lớp 58-CXD2 - Khoa Công trình trường Đại Học Thủy Lợi tiếp nối ước mơ.

#03. Lớp 60C2 - Khoa công trình và các hoạt động tiêu biểu.

#04. Ban học tập khoa công trình - Sinh viên khoa công trình – Tự hào mái trường Thủy Lợi.

#05. Lớp 60CX3 - Khoa Công trình và các hoạt động tiêu biểu:. https://youtu.be/3V8ad1h1Jf0

#6. Lớp : 60CT - Khoa công trình – Thắp sáng ước mơ mọi thế hệ.

#07. Lớp: 59C1 - Khoa Công trình trường Đại học Thủy Lợi.