Bài giảng phần mềm ANSYS (cơ bản)

Bài giảng phần mềm ANSYS cho các lớp cơ bản: các thao tác cơ bản, tính toán kết cấu giàn, dầm, khung, bài toán phẳng...
Mời download tại đây