ĐẢNG BỘ KHOA CÔNG TRÌNH

Đảng bộ Khoa Công trình là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Thuỷ lợi. Ban chấp hành Đảng bộ Khoa Công trình Nhiệm kỳ 27 (2015 – 2020) gồm 4 đồng chí:
1. PGS.TS Nguyễn Hữu Huế - Bí thư Đảng bộ;
2. PGS.TS Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Bí thư Đảng bộ;
3. TS. Vũ Hoàng Hưng – Đảng ủy viên;
4. ThS. Nguyễn Thị Thu Hương – Đảng ủy viên;