Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

File PDF tháng 2-2019

Kính gửi toàn thể các thầy cô, các em sinh viên, các học viên cao học, nghiên cứu sinh...báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Công trình giao thông của Khoa Công trình bản 3.0.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
945