Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông

Ngành Kỹ Thuật xây dựng công trình giao thông

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất như sau:

1. Yêu cầu về kiến thức

 1. Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản về kinh tế –Xã hội; hiểu biết về hệ thống chính trị của nước Cộng hòaXã hội Chủ nghĩa Việt Nam, pháp luật của Nhà nước Việt Nam;
 2. Hiểu và vận dụng được các kiến thức đại cương (toán, lý, hóa, tin) vào việc tính toán, mô phỏng, phân tích, tổng hợp một số vấn đề kỹ thuật chuyên ngành
 3. Kỹ sư KTCTGT được trang bị kiến thức cơ bản rộng, thành thạo về kỹ thuật công trình, tăng cường sự hiểu biết về lập kế hoạch, thiết kếXây dựng, vận hành các dự ánXây dựng công trình giao thông, phát triển các kỹ năng giao tiếp hiệu quả, nâng cao nhận thức về tính chuyên nghiệp và giá trị đạo đức trong thực hành nghềXây dựng.
 4. Thể hiện được khả năng trong thiết kế vàXây dựng các công trình Đường bộ, Sân bay, Đường sắt, Cầu và các công trình ngầm trên đường giao thông.
 5. Tiếp tục học tập để đạt được các chứng chỉ và bằng cấp cao hơn (các khóa học ngắn hạn, thạc sỹ, tiến sỹ).
 6. Khả năng áp dụng các kiến thức cơ sở của ngành học để phân tích trạng thái làm việc, đánh giá ổn định, độ bền, biến dạng của các đối tượng công trình giao thông và nền của chúng;
 7. Khả năng áp dụng các kiến thức ngành và chuyên ngành để phân tích lựa chọn hình thức kết cấu công trình, bố trí tổng thể, xác định các thông số cơ bản của công trình, các cấu tạo chi tiết, tính toán khối lượng, lựa chọn biện pháp thi công và tổ chức giao thông công trình.
 8. Có kiến thức về tin học cơ bản và khả năng sử dụng các phần mềm tin học văn phòng và các phần mềm chuyên dụng của ngành (Autocad, ADS, Nova, SAP, Midas…);
 9. Tiếng Anh: đạt trình độ A2 hoặc tương đương.
 

2. Yêu cầu về kỹ năng

 1. Thực hiện công tác thiết kế các công trình theo chuyên ngành được đào tạo;
 2. Khả năng phân tích các tài liệu khảo sát, kết nối các kiến thức cơ sở và chuyên môn trong việc lập dự án và thiết kế các công trình giao thông;
 3. Khả năng thực hiện đầy đủ và rõ ràng các ý tưởng thiết kế bằng thuyết minh, tính toán và bản vẽ;
 4. Có năng lực tư duy, có khả năng phân tích, tổng kết thực tiễn xây dựng và quản lý thành những bài học có ích cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ;
 5. Giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại; khả năng làm việc độc lập và phối hợp theo nhóm;
 6. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và khai thác các phần mềm thương mại để sử dụng trong hoạt động chuyên môn. Lập các mô hình kết cấu (sử dụng phần mềm Autocad, ADS, Nova, SAP, Midas) nhằm kiểm soát hoạt động/ ứngXử của kết cấu, hạ tầng, nền móng, hệ thống tương tác kết cấu thượng tầng – hạ tầng như một tổng thể.
 7. Đủ năng lực chuyên môn và trình độ ngoại ngữ A2.

3. Năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

 1. Có khả năng nắm bắt, học hỏi các tri thức mới, kiến thức và công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng, biết vận dụng sáng tạo trong điều kiện cụ thể.
 2. Có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, thái độ khách quan, khoa học, trung thực đối với các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ.
 3. Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm;
 4. Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo tiến tới có sáng kiến đột phá;

4. Yêu cầu về thái độ

 1. Có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
 2. Có đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 3. Có tinh thần ham học hỏi và lòng can đảm, cũng như chấp nhận những thử thách về sự cạnh tranh trên thị trường với lòng kiên trì để đạt được thành công;
 4. Tận tụy với công việc, có được sự tôn trọng của các thành viên trong nhóm về năng lực cá nhân, lòng bao dung, và khả năng giám sát để tiến tới trở thành người lãnh đạo tốt.