Thông báo học bổng Thạc sỹ học tại Đại học Brescia, Ý, năm học 2019-2020

Học bổng được tài trợ bởi “Invest Your Talent in Italy”, là một chương trình quốc gia của Ý, dành cho công dân thường trú tại 15 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Học bổng trị giá 8.100 Euros/ năm (900 Euros/ 1 tháng x 9 tháng); trong trường hợp tham gia khóa học 2 năm có thể gia hạn cho năm thứ 2.

Các khóa học Thạc sĩ học bằng Tiếng Anh tại Đại học Brescia bao gồm:

CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING    

COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND MULTIMEDIA  

MANAGEMENT (Curriculum International business; Curriculum Green economy and sustainability)  

Các ứng viên quan tâm có thể liên hệ với Internationalstudents@unibs.it và cung cấp thông tin cần thiết để nhận được thư chấp nhận đăng ký trước. Các tài liệu gồm:

- CV

- Bản sao Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu

- Bản sao các bằng cấp đạt được

- Chứng chỉ Tiếng Anh B2 theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR)

Link đăng ký học bổng:

http://investyourtalentapplication.esteri.it/SitoInvestYourTalentApplication/signin.asp

Thời hạn đăng ký: 31/1/2019

Người đăng : Hoàng Hùng

  Gửi ý kiến phản hồi
785