07 video giới thiệu Khoa Công trình, các ngành đào tạo Đại học và cam kết đầu ra!

Xin gửi tới các thầy cô, quý vị phụ huynh, các bạn sinh viên và cựu sinh viên các đoạn clip ngắn giới thiệu Khoa Công trình; 05 ngành đào tạo Đại học bằng tiếng Việt (chuẩn đầu ra B1 Tiếng Anh) cùng cam kết đầu ra khối ngành Kỹ thuật của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi


 

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy gồm 4 chuyên ngành: Kỹ thuật công trình thủy; Thủy điện và năng lượng tái tạo; Cảng - Đường thủy; Kỹ thuật biển

Video giới thiệu ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng (ngành Thi công trước đây)

 

Video giới thiệu ngành Kỹ thuật xây dựng (bao gồm chương trình kỹ sư định hướng việc làm tại Nhật Bản)

 

Video giới thiệu ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

 

Video giới thiệu ngành Quản lý xây dựng

 

Cam kết đầu ra khối ngành kỹ thuật Trường Đại học Thủy lợi

Hẹn gặp các bạn 2k4 tại Khoa Công trình Đại học Thủy lợi - 175 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
450