Các danh hiệu thi đua đã đạt được

Thành tích đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất của khoa được ghi nhận thông qua các danh hiệu: Huân chương lao động hạng Ba năm 2004; Huân chương lao động hạng Hai năm 2011; nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen của Bộ Nông nghiệp & PTNT; 2 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và 30 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Các tập thể đã được tặng các danh hiệu và khen thưởng

- Tập thể Khoa Công trình được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng Ba (năm 2004), Huân chương lao động hạng Hai (năm 2011).

- Có 4 Bộ môn đã được Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng Ba:

+ Bộ môn Thủy công

+ Bộ môn Thi công (nay là Bộ môn Công nghệ và quản lý xây dựng)

+ Bộ môn Sức bền – Kết cấu

+ Bộ môn Kết cấu công trình

Các cá nhân đã được tặng các danh hiệu và khen thưởng

- 2 thầy giáo đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân

- 32 thầy giáo đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

- 2 thầy giáo đã được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Hai

- 10 thầy giáo đã được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba

- 12 Huân chương Chiến sỹ vẻ vang và Kháng chiến chống Mỹ cứu nước

- Huy chương các loại như: Huy chương chống Mỹ cứu nước, Huy chương vì sự nghiệp giáo dục, Huy chương vì sự nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Huy chương vì thế hệ trẻ, Huy chương vì sự nghiệp Công đoàn..v..v..

- Trên 90 lượt sinh viên Khoa Công trình đạt các giải cao trong các kỳ thi Olympic toàn quốc chiếm gần 90% tổng số sinh viên đoạt giải của toàn trường