Clip giới thiệu ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, gồm các chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng cầu và công trình ngầm; Kỹ thuật xây dựng đường bộ và sân bay

  Gửi ý kiến phản hồi
484