Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 của Viện Kỹ thuật công trình

Sáng ngày 14/01/2017, Viện Kỹ thuật Công trình đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016. Hội nghị đã tổng kết, thảo luận, đánh giá sâu sắc về những kết quả đã đạt được, những khó khăn, tồn tại trong công tác chung và công tác tài chính năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Viện Kỹ thuật Công trình.
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Nhà Trường, PGS.TS. Nguyễn Cảnh Thái – Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo Viện Kỹ thuật Công trình, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế - Trưởng Khoa Công trình kiêm Viện trưởng, PGS.TS. Nguyễn Quang Cường - Phó Viện trưởng; lãnh đạo các Trung tâm trực thuộc Viện và toàn thể cán bộ, người lao động của Viện Kỹ thuật Công trình.
  
 

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Quang Cường - Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Công trình đã trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị. Báo cáo đã đề cập đến các thành tích đạt được trong năm 2016 với nhiều kết quả nổi bật:

·      Trong năm 2016, nhà trường đã tạo điều kiện ra quyết định bổ nhiệm mới một số lãnh đạo các trung tâm, thành lập thêm trung tâm, kiện toàn bộ máy tổ chức Viện.

·      Các trung tâm thành lập trước hiện vẫn đang hoạt động hiệu quả, mở rộng thị trường và đa dạng thêm loại hình sản phẩm tư vấn.

·      Các trung tâm mới thành lập cũng rất tích cực tìm kiếm công việc và cũng đã đạt các kết quả ban đầu đáng ghi nhận.

·      Viện đang đề nghị Nhà trường thành lập thêm 1 trung tâm mới là: Trung tâm nghiên cứu và phát triển kỹ thuật nền móng, điều này cũng tạo cơ hội mới mở rộng hoạt động sản xuất trong các lĩnh vực hoạt động xây dựng cơ bản của Viện.

·      Viện đã có Chứng chỉ năng lực do Bộ xây dựng cấp, với nhiều lĩnh vực hoạt động được cấp hạng 1, tạo thuận lợi về mặt pháp lý trong các hoạt động tới đây. 

·      Viện chú trọng đến công tác đạo tạo cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ. Chất lượng công trình các công trình do Viện thực hiện đều được đánh giá tốt, tiến độ thực hiện đảm bảo.

·      Về kỷ luật lao động, thời điểm hiện tại các trung tâm độc lập, tự tổ chức làm việc; kỷ luật lao động và thời gian lao động được các trung tâm thực hiện tốt.

·      Đánh giá chung về công tác tài chính trong năm 2016: giá trị hợp đồng được ký kết và giá trị tiền chuyển về vẫn duy trì được mức như năm ngoái, dù thực tế tình hình đầu tư công ngày càng hạn chế, đây cũng là thành tích đáng ghi nhận của Viện.

Tổng kết công tác tài chính năm 2016:

           - Số hợp đồng đã ký năm 2016:

  35 hợp đồng 

- Số tiền chuyển về năm 2016

  39.000.000.000 đ 

 

Báo cáo cũng chỉ rõ những khó khăn, tồn tại như:

·      Quy định về việc bảo lãnh tạm ứng đã có từ năm 2013. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có giải pháp hiệu quả để tháo gỡ vấn đề này nên các chủ nhiệm vẫn gặp khó khăn khi tạm ứng hợp đồng

·      Hiện tại do chính sách cắt giảm tối đa đầu tư công, nên việc cạnh tranh với các đơn vị khác để ký kết được các hợp đồng dịch vụ tư vấn là rất khó khăn.

·      Chi phí khai thác nguồn việc, thẩm định, phê duyệt, quyết toán tăng.

·      Chi phí thuế thu nhập cá nhân cao.

·      Phần lớn lãnh đạo Viện làm công tác kiêm nhiệm nên công tác điều hành cũng còn gặp một số khó khăn.

·      Đặc biệt, trong đợt kiểm toán nhà nước kiểm tra Trường và các đơn vị trực thuộc trường năm 2016, Viện đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thanh toán.

 
 

PGS.TS. Nguyễn Quang Cường - Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Công trình trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị.

Viện Kỹ thuật Công trình trình đã kiến nghị với nhà trường: tạo điều kiện trong việc cho vay vốn hoạt động khoa học công nghệ, đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo lãnh tạm ứng hợp đồng; nhà trường cần có giải pháp để giúp Viện tìm kiếm các hợp đồng nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất.

Viện Kỹ thuật Công trình đã đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm  2017 như sau:

·      Nghiên cứu cải tiến cơ chế tìm việc, khoán việc để huy động nhiều hơn tiềm lực của cán bộ, giáo viên khoa công trình, khoa năng lượng và các đơn vị khác vào hoạt động KHCN tại Viện.

·      Tận dụng các mối quan hệ của Nhà trường cũng như của các cá nhân, đẩy mạnh công tác quảng bá và tìm kiếm hợp đồng trên nhiều địa bàn khác nhau.

·      Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ:  Phát huy các sản phẩm có thế mạnh, từng bước nâng cao chất lượng các sản phẩm có thế mạnh, từng bước nâng cao chất lượng các sản phẩm khác để xây dựng và giữ vững uy tín của Viện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Cảnh Thái đã chúc mừng và đánh giá cao những thành tích mà tập thể cán bộ, người lao động Viện Kỹ thuật Công trình đã đạt được trong năm 2016; tán thành về cơ bản phương hướng, kế hoạch công tác năm 2017 mà Viện Kỹ thuật Công trình đã đề ra.  

Đồng chí PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế - Trưởng Khoa Công trình kiêm Viện trưởng Viện Kỹ thuật Công trình đã cảm ơn các ý kiến chỉ đạo Hội nghị của lãnh đạo Nhà trường và phát biểu bế mạc hội nghị tổng kết công tác năm 2016.

 
 

PGS.TS. Nguyễn Cảnh Thái – Phó Hiệu trưởng phát biểu và chỉ đạo Hội nghị.