Thông tin chung về Viện Kỹ thuật Công trình

 • Tên đơn vị : Viện Kỹ thuật công trình.
 • Tên giao dịch quốc tế: Institute of Civil Engineering (ICE).
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: số 174/ĐK_KH&CN, ngày 25 tháng 7 năm 2007.

Nơi cấp: Sở Khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội.

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tổ chức khoa học và công nghệ: số 0100005, ngày 11/3/2014, thay đổi lần thứ hai ngày 17/8/2018.

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

 • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BXD-00000098 do Cục quản lý hoạt động xây dựng cấp ngày 05/01/2017.
 • Số tài khoản: 26810000189131 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Thái Hà – Hà Nội.
 • Mã số thuế: 0101658035 - 004
 • Trụ sở: 175 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội.
 • Điện thoại:024 35641333;Fax:024 35641368.
 • Email: ice@tlu.edu.vn
 • Công bố thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình trên Website của Bộ Xây dựng: http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn (số thứ tự 314)
 • Đăng tải thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: http://muasamcong.mpi.gov.vn/