Báo cáo tự đánh giá ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

File báo cáo tháng 3-2019 và danh mục minh chứng

Kính gửi toàn thể các thầy cô, các em sinh viên, các học viên cao học, nghiên cứu sinh...báo cáo Tự đánh giá của Khoa Công trình ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình thủy phiên bản tháng 3-2019. Xin trân trọng cảm ơn.

File báo cáo

Danh mục minh chứng