Tin tức

Học liệu - Phần mềm

SINH VIÊN KHOA CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ ỨNG DỤNG TÍNH CẤP PHỐI... Hit : 1453

Image
(Ce.tlu.edu.vn) Xuất phát từ thực trạng để thiết kế ra một cấp phối bê tông thì cần phải nhập số...
Xem chi tiết...

TCVN 11699:2016 về Công trình thủy lợi - Đánh giá an toàn... Hit : 644

Image
Tiêu chuẩn đánh giá an toàn đập áp dụng đối với đập có chiều cao trên 5m, hoặc đập của hồ chứa có...
Xem chi tiết...
Clients
Clients
Clients
THƯ VIỆN TÀI LIỆU