Báo cáo tự đánh giá Ver 1.0

File PDF bản tự đánh giá đầu tiên, tháng 4 năm 2018

Kính gửi thầy cô và các bạn sinh viên file PDF đính kèm!

Mong được sự góp ý cho nội dung kiểm định của ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình thủy!

Email xin gửi về vpkhoacongtrinh@tlu.edu.vn

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
613