Clip giới thiệu ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Ngành kỹ thuật công trình thủy là một ngành truyền thống của Khoa Công trình bao gồm 3 chuyên ngành: Công trình thủy lợi, Thủy điện và công trình năng lượng và Công trình cảng, đường thủy

  Gửi ý kiến phản hồi
480