Thông tin về cuộc họp thẩm định báo cáo tự đánh giá CTĐT, triển khai đánh giá ngoài trong tháng 5/2019 của Khoa Công trình

Bốn ngành đào tạo đại học tại Khoa Công trình trường Đại học Thủy lợi gồm: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng đều được Khoa lên kế hoạch kiểm định chương trình đào tạo. Trong đó Ngành Kỹ thuật công trình thủy đã bắt đầu thực hiện tự kiểm định chương trình đào tạo từ năm 2017 theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT kèm công văn hướng dẫn 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH và 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH. Ba ngành còn lại đang trong quá trình thu thập tài liệu để thực hiện tự kiểm định. Tới dự cuộc họp có Hiệu trường nhà trường GS.TS. Trịnh Minh Thụ và Phó hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Trung Việt, Trưởng/phó các Phòng/Ban để lắng nghe và có ý kiến chỉ đạo kịp thời để công tác tự đánh giá chương trình đào tạo đạt được kết quả tốt nhất.

Cuộc họp ngày 3/4/2019 giữa các Phòng ban, Trung tâm và các Khoa có Ngành kiểm định chương trình đào tạo theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT lần này là một lần rút kinh nghiệm về quy trình thực hiện; cách thức tổ chức đào tạo - đánh giá; sự đồng bộ hóa đề cương, giáo trình, chương trình, chuẩn đầu ra; phân công nhiệm vụ cán bộ đào tạo, cán bộ hỗ trợ và lắng nghe ý kiến của các bên liên quan …. Đây là các bước chuẩn bị để thực hiện đánh giá ngoài trong tháng 5/2019 sắp tới.

Bên cạnh đó, các Ngành đào tạo hệ đại học trong Khoa công trình cũng tích cực tham dự, lắng nghe để rút kinh nghiệm thực hiện tự đánh giá trong tương lai gần.

Phát biểu trong cuộc họp này, Trưởng Khoa PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế khẳng định quyết tâm của Khoa trong việc thực hiện tự kiểm định, từ công tác tổ chức đến việc phân công thực hiện cụ thể cho các Ngành. Ngoài ra, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế cũng nhấn mạnh sự liên kết chặt chẽ với các Phòng/Ban/Trung tâm của trường trong từng hoạt động để đạt được kết quả tự kiểm định và đánh giá ngoài tốt nhất.