Báo cáo tự đánh giá ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng (phiên bản 2.0)

Kính gửi thầy cô và các bạn sinh viên Báo cáo tự đánh giá ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng (phiên bản 2.0).

Mong được sự góp ý cho nội dung kiểm định của ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng!

Email xin gửi về vpkhoacongtrinh@tlu.edu.vn