Kế hoạch báo cáo bản thảo luận văn đợt 3 năm 2020 tại Hà Nội

Khoa Công trình tổ chức buổi báo cáo Bản thảo luận văn đợt 3 năm 2020, cụ thể như sau:

Thời gian: 14h thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2020

Địa điểm: P123 nhà A2, trường Đại học Thủy lợi

Thành phần: Tiểu ban báo cáo; toàn thể học viên đăng ký báo cáo đợt này (file đính kèm)

Đề nghị các thành viên tham dự đầy đủ và đúng giờ

 

KHOA CÔNG TRÌNH - ĐẠI HỌC THỦY LỢI. 175 TÂY SƠN, ĐỐNG ĐA HÀ NỘI

SĐT LIÊN HỆ: 09144.26380

DS xem tại đây