(Điều chỉnh lịch báo cáo)Kế hoạch Hội thảo thông qua chất lượng luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2019

 

1. Kế hoạch báo cáo

* Chuyên ngành Quản lý xây dựng:

Thời gian báo cáo:  Bắt đầu từ 14h ngày 22/02(thứ Sáu). (thứ tự bảo vệ theo danh sách đính kèm)

Địa điểm: Tại P500 nhà A1;

* Chuyên ngành Kỹ thuật XD Công trình thủy:

.Thời gian báo cáo: Khoa sẽ thông báo tới học viên sau khi có kế hoạch;

* Chuyên ngành Dân dụng và CN: Bộ môn chủ động lên kế hoạch và báo học viên.

2. Các yêu cầu đối với học viên

- Về nội dung, HV cần báo cáo tiến độ của đề tài luận văn so với đề cương được phê duyệt; vắn tắt các kết quả nghiên cứu chính đạt được; những thay đổi trong quá trình thực hiện luận văn và lý do (nếu có). Học viên chủ động làm việc với GV hướng dẫn về nội dung trình bày. Mỗi học viên chuẩn bị thêm 2 bản thảo luận văn khi đi báo cáo.

- Học viên trình bày nội dung đạt được trực tiếp trước Hội đồng. Thời gian cho mỗi học viên từ 10 - 15 phút.

- Một hội đồng đánh giá của Khoa gồm từ 3 đến 5 thành viên sẽ nghe, góp ý, trao đổi và đánh giá về tiến độ của luận văn theo yêu cầu của trường (trong khoảng 10 phút). Nếu nội dung thực hiện không đạt yêu cầu, HV sẽ không được bảo vệ luận văn trước Hội đồng trường trong đợt 1/2019. Những học viên báo cáo đạt yêu cầu sẽ nộp luận văn trong khoảng thời gian từ  04/3 – 06/3/2019 (Quy cách trình bày và các văn bản cần nộp trong đợt BV, học viên kiểm tra trên website của Khoa). Biên bản buổi bảo vệ là hồ sơ bắt buộc để đủ điều kiện bảo vệ luận văn sau này.

Đề nghị học viên đến đúng giờ và tham gia đầy đủ.

Trân trọng!

DANH SÁCH XEM TẠI ĐÂY