Đại hội chi bộ Khoa Công trình nhiệm kỳ 2022 -2025

Được sự đồng ý của Đảng ủy Trường, sáng nay 16/9, các chi bộ Công trình đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội các chi bộ Công trình lần này có nhiệm vụ đánh giá tổng kết việc thực hiện nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đánh giá những việc làm được, những việc chưa làm được, những vấn đề mới nảy sinh, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, các chi bộ sẽ đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong những năm tiếp theo phù hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Trường Đại học Thủy lợi.

 

Để thực hiện tốt công tác quản lý Đảng và các công việc của khoa, của nhà trường các chi bộ đã thống nhất bầu ra những chi ủy ưu tú vào thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Mong rằng với đội ngũ BCH mới, các chi bộ sẽ phát triển tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ này.

 

Một số hình ảnh Đại hội của các chi bộ:

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
777