Lời chào Khoa Công trình

Xin Nhiệt liệt chào mừng Quý vị độc giả, các thầy, cô giáo, các bạn sinh viên đến với Website của Khoa Công trình - Trường Đại học Thủy lợi!

Khoa Công trình là một Khoa lớn, giàu truyền thống của Trường Đại học Thủy lợi. Khoa được thành lập từ năm 1966, với tên gọi là Khoa Thủy công - Thủy điện; đến năm 1985, sáp nhập với bộ phận Thi công của Khoa Thi Công - Thiết bị và lấy tên là Khoa Công trình.

Tròn 55 năm qua, những kỹ sư tốt nghiệp từ khoa Công trình đã làm việc trên khắp mọi miền của đất nước, trở thành lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng Thủy lợi - Thủy điện của nước nhà.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới mạnh mẽ của đất nước nói chung và của Trường Đại học Thủy lợi nói riêng, Khoa Công trình cũng đã có bước tiến vững chắc về phát triển ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo, hoạt động Khoa học Công nghệ, hợp tác với các cơ sở ở trong và ngoài nước về mọi lĩnh vực.

Website của Khoa Công trình là địa chỉ tin cậy để Quý vị có thể tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, đội ngũ Giáo viên, cơ sở vật chất, ngành nghề đào tạo, hoạt động Khoa học Công nghệ và mọi hoạt động khác của cán bộ, giáo viên và sinh viên Khoa Công trình.

Website cũng là nơi để Quý vị độc giả góp ý cho Ban lãnh đạo Khoa, các thầy cô giáo, các bộ phận trong Khoa về chương trình đào tạo, tài liệu học tập, phương pháp dạy và học của giảng viên và sinh viên Khoa Công trình.

Xin cảm ơn Quý vị độc giả đã quan tâm đến Website Khoa Công trình và chia sẻ những suy nghĩ của mình với tập thể cán bộ, giáo viên và sinh viên của Khoa.

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
641