TLU-ICO - Thông báo Học bổng Chính phủ Autralia vòng tuyển chọn năm 2019

Thân gửi các đồng chí Thông báo của Phòng Hợp tác quốc tế về học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2019.

Một số thông tin cơ bản về học bổng như sau:

- Tiêu chí hợp lệ của ứng viên: ứng viên phải có bằng đại học chính quy; có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp tại Việt Nam (trừ ứng viên có hoàn cảnh khó khăn); không xin học bằng thạc sĩ thứ hai.

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 1/2/2019 đến 30/4/2019

- Các ứng viên phải nộp hồ sơ trực tuyến. Hồ sơ bản cứng sẽ không được chấp nhận

Thông tin chi tiết xem link: http://www.australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/

  Gửi ý kiến phản hồi
369