Video cam kết đầu ra + cơ hội việc làm + giới thiệu ngành đào tạo năm 2021

Các bản tin thời sự VTV về cam kết đầu ra khối ngành kỹ thuật, cơ hội việc làm và khả năng trúng tuyển của các ngành truyền thống cùng 04 video giới thiệu ngành đào tạo của Khoa Công trình Trường Đại học Thủy lợi

Bản tin thời sự về cam kết đầu ra khối ngành kỹ thuật Trường Đại học Thủy lợi

Bản tin thời sự về nhu cầu nhân lực lớn và khả năng trúng tuyển cao các ngành truyền thống Trường Đại học Thủy lợi

Video giới thiệu ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình thủy - Mã ngành TLA101 - Chỉ tiêu xét tuyển 120

Video giới thiệu ngành Kỹ thuật xây dựng - Mã ngành TLA104 - Chỉ tiêu xét tuyển 180

Video giới thiệu ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - Mã ngành TLA113 - Chỉ tiêu xét tuyển 60

Video giới thiệu ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng - Mã ngành TLA111 - Chỉ tiêu xét tuyển 60

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
844