Hoạt động đào tạo nâng cao trình độ của cán bộ giảng viên Khoa Công trình

Giảng viên Bộ môn Công nghệ & Quản lý xây dựng Lê Thái Bình bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ tại trường Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan.

Để nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ giảng viên, khoa Công trình luôn tạo điều kiện và cử cán bộ giảng viên đi đào tạo ở trong và ngoài nước nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất.

 Trong không khí chào mừng năm mới 2019 khoa Công trình đón nhận tin vui: Ngày 19/12/2018 giảng viên Lê Thái Bình thuộc bộ môn Công nghệ và quản lý xây dựng, khoa Công trình, trường Đại học Thủy lợi đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại trường Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan với đề tài nghiên cứu:  Chỉnh trị sông bằng kè dọc, phản ứng của hình thái sông trong dài hạn (tóm tắt nội dung nghiên cứu)

Một số hình ảnh giảng viên Lê Thái Bình đã bảo vệ thành công trước hội đồng Tiến sĩ tại trường Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan và được trao bằng Tiến sĩ kỹ thuật.

Xin chúc mừng giảng viên Lê Thái Bình đã hoàn thành xuất sắc luận án tiến sỹ.

Xin chúc mừng Bộ môn Công nghệ và quản lý xây dựng, khoa Công trình và trường Đại học Thủy lợi đã có thêm một tân tiến sỹ góp phần cho chiến lược đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực khoa học công nghệ của nhà trường.

NTT