Học bổng Hiệp định năm 2019

Khoa Công trình xin giới thiệu các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019 theo công văn số 5912/BGDĐT-HTQT ngày 28/12/2018 của Bộ giáo dục & Đào tạo.

Nộ dung chi tiết xem tại đây