Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng bim trong quản lý dự án đầu tư xây dựng

(Faculty of Civil Engineering)- Chiều ngày 11/6/2019, tại Room 5/K1, Khoa Công trình trường Đại học Thủy lợi đã tổ chức hội thảo: "Chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng BIM trong quản lý dự án đầu tư xây dựng".

Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam (VACE) đã mời đoàn chuyên gia của Hội Kỹ sư định giá Hoa Kỳ (ASPE) sang làm việc với Hội và các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, cơ sở đào tạo đại học về: Nội dung, phương pháp và công cụ quản lý giá xây dựng – Cơ sở khoa học, kinh nghiệm ở Hoa Kỳ và thực tế tại Việt Nam. Đoàn đã làm việc tại Việt Nam từ ngày 09/ 6/ 2019 đến ngày 15/ 6/ 2019. 
Trong chuỗi sự kiện này, chiều 11/6 Khoa Công trình chủ trì buổi Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng BIM trong quản lý dự án xây dựng.

Nội dung của buổi Hội thảo chủ yếu nghe từ phía Hội Kỹ sư định giá Hoa Kỳ trao đổi chuyên môn về áp dụng BIM trong quản lý dự án xây dựng (Lập dự toán và triển khai thiết kế theo Giá trị mục tiêu) và dự toán chủ động. Trong buổi Hội thảo nghe được nhiều kinh nghiệm chia sẻ quý giá từ phía Hoa Kỳ trong vấn đề ứng dụng công nghệ BIM vào quản lý dự án.

 

Một số hình ảnh của buổi hội thảo:

Video giới thiệu về BIM của VTV:

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
348