Hội thảo “Quản lý thiên tai và tổng hợp tài nguyên nước ở Việt Nam và Nhật Bản”

Hội thảo “Quản lý thiên tai và tổng hợp tài nguyên nước ở Việt Nam và Nhật Bản” – “Water related disaster and intergraded water resources management in Vietnam and Japan”.

Nằm trong chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Đại học Thủy lợi và Đại học Chuo, Hội thảo được tổ chức trong khu Hội nghị Trường Đại học Thủy lợi. Chương trình được bắt đầu với lời chào từ hai trường đại học và nối tiếp là phần trình bày của các nhà nghiên cứu. Tới tham dự Hội thảo có rất nhiều giảng viên của Khoa Công trình, nhằm nâng cao nhận thức về việc quản lý thiên tai, phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu-phục vụ sản xuất trong Khoa. Điều này cũng thể hiện rất rõ việc thực hiện chiến lược phát triển trường, tầm nhìn tới năm 2030 – tập trung vào lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Về phía trường Đại học Chuo, các Giáo sư Tadashi Yamada, Akihiko Nunomura, Kazunori Ohdaira, M.E. Tasushi Shibano đã lần lượt trình bày về các đặc điểm và biện pháp áp dụng để phòng chống thiên tai do nước tại Nhật Bản. Trường Đại học Thủy lợi với đại diện là PGS. TS. Trần Thanh Tùng, Hoàng Thanh Tùng, Nghiêm Tiến Lam cũng đưa ra các nghiên cứu cụ thể về quản lý thiên tai tại bờ biển và sau đầu mối công trình sông tại Việt Nam.

Ngoài các nhà khoahọc, giảng viên, cộng tác viên của hai trường đại học, tới dự còn có rất nhiều nghiên cứu sinh, sinh viên theo học tại trường Thủy lợi. Đây là dịp để các học viên tìm được nguồn tài liệu dành cho học tập, nghiên cứu hoặc các chương trình học bổng, cơ hội việc làm trong lĩnh vực quản lý thiên tai và sử dụng tài nguyên nước ở Nhật Bản và Việt Nam.