Thông báo Hội thảo Du học Đức của DAAD Hà Nội

Văn phòng Đại diện Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức Hà Nội (DAAD Hà Nội) tổ chức định kỳ các Hội thảo liên quan đến chủ đề Du học Đức cho tất cả các Bạn quan tâm -miễn phí và không cần đăng ký trước- tại

Hội Trường lớn, tầng 1,
Trung tâm Việt-Đức, trong
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội,
Đại Cồ Việt / Trần Đại Nghĩa

Hội thảo Du học Đức trực tuyến (Webinar - online Seminar)

  • 16.01.2019: Các bài kiểm tra, Chứng chỉ, Chứng nhận liên quan đến việc Du học Đức
  • 13.03.2019: Điều kiện Du học Đức
  • 10.04.2019: Trường Dự bị Đại học tại Đức
  • 08.05.2019: uni-assist - Nộp Hồ sơ Du học Đức qua uni-assist
  • 12.06.2019: Nhà ở, việc làm, cuộc sống tại Đức

Hội thảo Du học Đức trực tuyến được thực hiện vào những ngày nêu trên từ 10 giờ đến 11 giờ tại đây: Miễn phí và không cần đăng ký trước!
Hướng dẫn (PDF, 422,72 KB) tham gia Hội thảo trực tuyến.

Hội thảo Học bổng DAAD trực tuyến (Webinar - online Seminar)

  • 23.01.19: 11:00 - 12:00: Học bổng DAAD cho Việt Nam
  • 27.02.19: 13:00 - 14:00: Học bổng DAAD cho Việt Nam – (nhắc lại vào khung giờ khác)
  • 27.03.19: 11:00 - 12:00: Học bổng DAAD cho ứng viên nghiên cứu sinh
  • 24.04.19: 11:00 - 12:00: Học bổng DAAD cho cao học * Chuẩn bị hồ sơ - Các thông tin chung
  • 22.05.19: 11:00 - 11:30: Cách làm nghiên cứu sinh tại Đức? Cách tìm tài trợ cho nghiên cứu? * Chuẩn bị hồ sơ – Các thông tin dành cho ứng viên muốn làm nghiên cứu sinh tại Đức

Hội thảo Học bổng DAAD trực tuyến được thực hiện vào những ngày nêu trên tại đây: Miễn phí và không cần đăng ký trước!
Hướng dẫn (PDF, 422,72 KB) tham gia Hội thảo trực tuyến.