Trưởng Khoa Công trình
Email: nnthang@tlu.edu.vn
 
   

 

PGS. TS. Trần Thanh Tùng

Phó Trưởng Khoa

Email: t.t.tung@tlu.edu.vn