Một số thông tin sinh hoạt lớp tháng 11 năm 2018

- Thay đổi phòng sinh hoạt lớp của một số lớp (chi tiết tại thông báo)

- Đề nghị sinh viên các lớp K57(không có giờ lên lớp), K56 tham gia đông đủ buổi gặp gỡ và tuyển dụng của Công ty Cổ phần VIMECO lúc 9h thứ Hai, ngày 19 tháng 11 năm 2018 tại HT T35

- Đề nghị sinh viên các lớp nộp học phí kỳ I năm học 2018-2019 theo thời hạn quy đinh tại thông báo số 1039/TB-ĐHTL ngày 14/11/2018 (bao gồm học phí kỳ song song và học phí kỳ chính). Xem thông báo tại đây

- Nhà trường đang tiến hành thanh tra, kiểm tra bằng THPT toàn bộ sinh viên khóa 59, đề nghị sinh viên nộp cho cán bộ lớp tập hợp và gửi về P.CTCT&QLSV (P112-Nhà A1) vào trước ngày 25/11/2018.

- Nhà trường sẽ tiến hành triển khai lấy dữ liệu thông tin cá nhân của sinh viên theo từng khóa. Tất cả sinh viên toàn trường chú ý cập nhật email cá nhân để tiến hành khai thông tin khi được thông báo về lớp.

- Thực hiện nếp sống văn hóa học đường, lưu ý sinh viên phải chỉnh đốn trang phục, tác phong giao tiếp, ứng xử, bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, môi trường.

- Sinh viên các lớp thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế trong học tập, thi cử; nghiêm cấm mọi hành vị học hộ, thi hộ, sử dụng điện thoại trong giờ lên lớp…

- Lớp trưởng nhắc sinh viên tham gia sinh hoạt lớp một cách đều đặn. Ban Cán sự lớp có trách nhiệm nhận Sổ theo dõi Tình hình sinh hoạt lớp và Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp vào thứ Sáu trong tuần tổ chức sinh hoạt lớp và nộp lại Sổ vào thứ Hai sau tuần sinh hoạt lớp tại Bộ phận Tư vấn sinh viên thuộc phòng CTCT & QLSV)(P112- tầng 1 nhà Hành chính A1).

   - Đề nghị các lớp trong toàn Khoa thực hiện công việc này với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc trước hết vì quyền lợi của sinh viên sau đó là góp phần xây dựng Nhà trường, Khoa ngày càng vững mạnh.

Chi tiết thông báo: tại đây