TLU-ICO - Thông tin cụ thể về học bổng DAAD

Gửi các đồng chí chi đoàn CBGV về thông tin học bổng DAAD:

Để tiện cho việc tra cứu và tìm hiểu thông tin, Phòng Hợp tác quốc tế trân trọng gửi tới Quý Thầy, Cô, Cán bộ viên chức các chương trình chi tiết của Học bổng của Đức. Cụ thể như sau:

 Học bổng tiến sĩ tại Đức hạn 15.10 hàng năm:

https://www.facebook.com/DAADVietnam/posts/594136900925634

Học bổng tiến sĩ phân bổ về từng trường 2019-2020:

https://www.facebook.com/DAADVietnam/posts/696954053977251

Học bổng One Year Grants 15.10 hàng năm:

https://www.facebook.com/DAADVietnam/posts/599978983674759

Học bổng đồng hướng dẫn 15.10 hàng năm:

https://www.facebook.com/DAADVietnam/posts/594619780877346

Học bổng EPOS (PhD và Master) 2019-2020 tham khảo cho kỳ tới:

https://www.facebook.com/DAADVietnam/posts/602036833468974

Học bổng PPGG (Master) tham khảo cho kỳ tới:

https://www.facebook.com/DAADVietnam/posts/607374412935216

Học bổng DLR-DAAD cho nghiên cứu sinh và postdoc tham khảo cho kỳ tới:

https://www.facebook.com/DAADVietnam/posts/591583371180987

Học bổng cao học hoặc khóa học cho ngành mỹ thuật, thiết kế, phim ảnh hàng năm:

www.daad.de/go/en/stipa57135742

Học bổng cao học hoặc khóa học cho ngành kiến trúc hàng năm:

www.daad.de/go/en/stipa57135744

 Một vài trang web hỗ trợ ứng viên xin học bổng làm tiến sĩ:

www.phdgermany.de (database for doctoral positions)

www.hochschulkompass.de (find universities – doctoral studies)

http://www.gerit.org/en/ (research dictionary of 25.000 institutes)

www.research-in-germany.de 

www.daad.de/promotion

Ngoài ra có thể sử dụng ngân hàng dữ liệu học bổng DAAD, bao gồm cả học bổng của những đơn vị khác để tìm hiểu thêm:

https://www.facebook.com/DAADVietnam/posts/604959669843357