Hội nghị Tổng kết chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng chóng thiên tai’, mã số: KC.08/16-20

(20/10/2021) – Ngày 20/10/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết chương trình “Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai”, mã số: KC.08/16-20 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, giảng viên Khoa Công trình đã có bảì báo cáo về “Giải pháp bổ cập nguồn nước duy trì khả năng tự làm sạch sông Đáy, sông Nhuệ trên địa bàn Hà Nội, Hà Nam”.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế tham dự Hội nghị tổng kết chương trình “Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai”, mã số: KC.08/16-20

Tại hội nghị tổng kết chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai” (KC.08 giai đoạn 2016 – 2020), Ban chủ nhiệm chương trình đã nêu nhiều kết quả sau 5 năm thực hiện, các nhiệm vụ thuộc chương trình KC.08 cơ bản hoàn thành với 35 nhiệm vụ đã nghiệm thu. Số nhiệm vụ còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 10 năm nay. Chương trình có 20 sản phẩm đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, 45 giải pháp công nghệ, nhiều phần mềm, bản đồ được đưa vào ứng dụng, Có 8 sản phẩm có thể thương mại hóa và 18 chủng vi sinh vật đang trong quá trình chuyển giao ứng dụng.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế báo cáo tại Hội nghị

Trong chương trình đã có 5 báo cáo kết quả được trình bày:

1. Báo cáo tổng kết chương trình KC.08/16-20 do GS.TS. Nguyễn Vũ Việt trình bày;

2. Báo cáo “Ứng dụng mô hình động lực trong dự báo khí hậu mùa cho Việt Nam” do PGS.TS. Nguyễn Mai Khiêm – Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ nhiểm đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống nghiệp vụ dự báo khí hậu hạn mùa cho Việt Nam bằng các mô hình động lực” trình bày;

3. Báo cáo “Hạ thấp lòng dẫn sông Cửu Long: Hiện trạng, nguyên nhân, tác động và các giải pháp giảm thiểu” do PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng – Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam trình bày;

4. Báo cáo “Giải pháp bổ cập nguồn nước duy trì khả năng tự làm sạch cho sông Đáy, sông Nhuệ trên địa bàn Hà Nội, Hà Nam” do PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, Giảng viên Khoa Công trình, chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu giải pháp duy trì dòng chảy tối thiểu hệ thống sông liên vùng Hà Nội, Hà Nam có xét vai trò điều tiết của Sông Hồng nhằm tăng cường khả năng tự làm sạch và cải thiện chất lượng môi trường nước” trình bày;

5. Báo cáo “Thu hồi kim loại từ bùn thải xi mạ theo hướng tiếp cận công nghệ môi trường xanh” do PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải trình bày.

Ông Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội thảo có sự góp mặt của ông Trần Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thứ trưởng đánh giá rất cao những kết quả mà chương trình KC.08/16-20 đã đạt được và đồng thời mong muốn trong giai đoạn tới, ngoài các nhiệm vụ nghiên cứu, đưa ra các công nghệ, quy trình, giải pháp, các nhà khoa học cần tính toán được hiệu quả kinh tế từ việc áp dụng các công nghệ, mô hình, sản phẩm của chương trình.

Kết thúc hội nghị, chủ nhiệm chương trình GS.TS. Nguyễn Vũ Việt đã có những ý kiến tiếp thu, tổng kết các nội dung và bế mạc chương trình. Đồng thời khẳng định, ở giai đoạn mới, các nhiệm vụ của chương trình nghiên cứu, xây dựng, sẽ tiếp tục cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và giám sát đánh giá tác động đối với các ngành, lĩnh vực, địa phương và đề xuất giải pháp ứng phó phù hợp.

Thùy Anh

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
959