Kế hoạch bảo vệ đề cương đợt 1 năm 2021

KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG CÁC CHUYÊN NGÀNH TRONG KHOA
       
TT CHUYÊN NGÀNH THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1 Kỹ thuật xây dựng 14h thứ Sáu ngày 30/10/2020 P420/A1
2 Quản lý xây dựng 7h30 thứ Bảy ngày 31/10/2020 P414/A1.
3 Địa kỹ thuật XD 15h, thứ Sáu ngày 30/10/2020  P416/A1.
4 Công trình Giao thông 13h30 thứ Bảy ngày 31/10/2020 P422 Nhà A1
5 KT Xây dựng Công trình thủy 9h thứ Sáu ngày 30/10/2020 P412 nhà A1