Kế hoạch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Khoa Công trình gửi tới các bạn học viên kế hoạch bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ đợt 1/2020 như sau:

Thời gian: bắt đầu từ 10h00 thứ Hai ngày 25/11/2019,

Địa điểm: Phòng 500 nhà A1,

Thành phần: Tất cả các HV có tên trong danh sách đính kèm.

Khoa đề nghị tất cả các học viên tham gia buổi bảo vệ đầy đủ và đúng giờ.

                                         

 QUY TRÌNH XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

Nhằm đảm bảo chất lượng đề cương luận văn thạc sĩ theo đúng Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số: 1841 /QĐ-ĐHTL ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi, Khoa Công trình thông báo đến các học viên về quy trình xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ như sau:

a)      Hình thức đánh giá đề cương: Học viên trình bày và bảo vệ đề cương trước Hội đồng đánh giá đề cương. Mỗi học viên trình bày tóm tắt đề cuơng luận văn thạc sĩ bằng slide (trong khoảng 5 phút). Hội đồng đặt các câu hỏi liên quan đến nội dung của đề cương: tên đề tài; tính cấp thiết / tính thực tiễn của đề tài; mục tiêu nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; nội dung nghiên cứu; dự kiến kết quả nghiên cứu. Học viên trả lời những câu hỏi của Hội đồng (thời gian 5 - 10 phút). Hội đồng thảo luận, thống nhất ý kiến, góp ý cho đề cương và lập Biên bản xét duyệt đề cương luận văn.

b)     Kết quả đánh giá đề cương theo 3 mức: Đạt; Đạt (có yêu cầu sửa chữa); Không đạt.

+ Trường hợp kết quả đánh giá đề cương là Đạt: học viên in 02 bản có xác nhận của giáo viên hướng dẫn nộp về Văn phòng Khoa ngay sau khi buổi bảo vệ kết thúc.

+ Trường hợp kết quả đánh giá đề cương là Đạt (có yêu cầu sửa chữa): học viên sửa chữa đề cương theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá, nộp lại 02 cuốn về Khoa có xác nhận và đồng ý thông qua của giáo viên hướng dẫn. Thời gian nộp về Khoa trong ngày thứ Hai 2/12/2019.

+ Trường hợp kết quả đánh giá đề cương là Không đạt, học viên phải làm lại đề cương vào đợt tiếp theo.

c)    Khoa Công trình lập danh sách đề nghị giao đề tài luận văn tốt nghiệp, người hướng dẫn và bộ môn chuyên môn quản lý luận văn thạc sĩ đối với những học viên có đề cương được đánh giá là đạt. 

            Khoa Công trình xin thông báo đến các học viên được biết và nghiêm túc thực hiện quy trình trên./.

DS XEM TẠI ĐÂY