Hội thảo khoa học Đề tài cấp Nhà nước –KC08.27/16-20

Ngày 23/07/2020, tại Hội trường T35, trường Đại học Thủy lợi đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học, thuộc đề tài NCKH cấp Nhà nước – KC 08.27/16-20: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp duy trì dòng chảy tối thiểu hệ thống sông liên vùng Hà Nội, Hà Nam có xét vai trò điều tiết của sông Hồng nhằm tăng cường khả năng tự làm sạch và cải thiện chất lượng môi trường nước” do PGS. TS. Nguyễn Hữu Huế làm chủ nhiệm

Hội thảo được tổ chức tại hội trường T35 – Trường Đại học thủy lợi.

Thông qua quá trình tuyển chọn, Trường Đại học Thủy lợi đã được Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên, Ban chủ nhiệm chương trình khoa học và công nghệ KC.08/16-20 tin tưởng, giao thực hiện Đề tài trên. Sau thời gian triển khai nghiên cứu, Đề tài đã đạt được các kết quả nghiên cứu bước đầu. Ban chủ nhiệm đề tài tổ chức Hội thảo mở rộng nhằm công bố các kết quả nghiên cứu, cũng như mong muốn nhận được sự góp ý rộng rãi từ các Nhà khoa học, các Nhà quản lý…

Tham dự hội thảo có các quý đại biểu đến từ các cơ quan: Về phía Văn phòng các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước - Bộ Khoa học và Công nghệ có ông: Nguyễn Văn Minh – Phó trưởng phòng; về phía Ban chủ nhiệm chương trình khoa học và công nghệ KC.08/16-20 có ông: Nguyễn Thế Chinh – Phó Chủ nhiệm Chương trình, và ông: Nguyễn Thanh Bằng – Thư ký Chương trình; về phía Viện Quy hoạch Thủy lợi có ông: Lương Ngọc Chung – Phó Viện trưởng; về phía Hội Thủy Việt Nam có ông: Hà Lương Thuần – Phó chủ tịch Hội; về phía Hội Cơ học Hà Nội có ông: Nguyễn Trường Duy; về phía Sở KH&CN Hà Nội có ông: Nguyễn Khắc Sự - Phó Giám đốc Sở; về phía các công ty KTCTTL có ông: Nguyễn Chí Hải – Tổng GĐ công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích, ông Trần Đình Cường – Tổng GĐ công ty TNHH MTV ĐTPT Thủy Lợi Sông Đáy, và ông Nguyễn Huy Hưng Phó - Tổng GĐ công ty TNHH MTV ĐTPT Thủy Lợi Sông Nhuệ. Cùng với sự tham gia của các nhà Khoa học, nhà Quản lý… từ nhiều đơn vị, tổ chức có liên quan.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà Khoa học, các nhà Quản lý… từ nhiều tổ chức và đơn vị có liên quan

Về phía trường Đại học Thủy lợi -  đơn vị chủ trì thực hiện đề tài có sự tham gia của: GS. TS. Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS. Ngô Lê Long – Trưởng phòng KHCN, cùng các thầy cô giáo đến từ các phòng, khoa của Nhà trường.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại hội thảo, đã trình bày các kết quả nghiên cứu chính của đề tài với 7 nội dung báo cáo chính:

Chủ đề số 01: “Phân vùng các đoạn sông theo mục đích khai thác, sử dụng nước các sông liên vùng Hà Nội, Hà Nam” do PGS. TS. Nguyễn Hữu Huế trình bày.

Chủ đề số 02: “Nguồn gây ô nhiễm và hiện trạng chất lượng nước các sông liên vùng Hà Nội, Hà Nam” do PGS.TS. Nguyễn Thị Hằng Nga trình bày.

Chủ đề số 03: “Hiện trạng công trình thủy lợi, các dự án bổ cập nguồn nước và thực trạng xả thải vào các công trình thủy lợi”, do PGS.TS. Dương Đức Tiến trình bày.

Chủ đề số 04: “Hiện trạng các trạm bơm tưới và khả năng bổ cập nguồn nước tăng cường khả năng tự làm sạch cho các sông liên vùng Hà Nội, Hà Nam”, do TS. Nguyễn Tiến Thái trình bày

Chủ đề số 05: “Kết quả xây dựng mô hình mô phỏng chất lượng nước hệ thống sông liên vùng Hà Nội, Hà Nam”, do Th.S Nguyễn Hữu Thảnh trình bày.

Chủ đề số 06: “Dòng chảy tối thiểu cho hệ thống sông liên vùng Hà Nội, Hà Nam” do TS. Nguyễn Văn Sỹ trình bày.

Chủ đề số 07: “Giải pháp công trình bổ cập nguồn nước, đảm bảo cấp và duy trì dòng chảy tối thiểu cho hệ thống sông liên vùng Hà Nội, Hà Nam.” do PGS.TS. Lê Văn Hùng trình bày.

Các đại biểu dự Hội thảo đã trao đổi, thảo luận, đánh giá cao về các nội dung KHCN liên quan đến kết quả nghiên cứu đề tài, đồng thời đề nghị bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung nghiên cứu liên quan để hoàn thiện kết quả nghiên cứu.

Ông Nguyễn Trường Duy (Hội Cơ học Hà Nội) góp ý về các giải pháp được đề xuất.

GS.TS Trần Đức Hạ nêu ý kiến bổ sung về nội dung nghiên cứu hiện trạng thu gom, xử lý nước thải thuộc khu vực nghiên cứu.

Ông Nguyễn Thế Chinh – Phó chủ nhiệm chương trình, đã có những góp ý nhằm nâng cao tính thực tế của đề tài.

Kết thúc hội thảo, Chủ nhiệm đề tài – PGS. TS Nguyễn Hữu Huế đã tổng kết các nội dung báo cáo và các ý kiến tiếp thu từ các nhà khoa học. Thầy khẳng định các ý kiến đóng đóp là hết sức quý báu và đơn vị thực hiện sẽ tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện các nội dung của đề tài./.

Đơn vị tổ chức Hội thảo và các báo cáo viên.

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
767