Kiểm tra việc triển khai mô hình vật lý của ĐT “Nghiên cứu đề xuất giải pháp giữ ổn định mái đê thuộc tuyến đê trong điều kiện cho phép nước tràn qua, áp dụng cho các tuyến đê sông trên địa bàn HN"

(ICE) - Ngày 05 tháng 06 năm 2021, Viện Kỹ thuật Công trình phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tiến hành kiểm tra việc triển khai “Xây dựng mô hình vật lý và tiến hành mô phỏng các kịch bản nước tràn qua đỉnh đê” của đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp giữ ổn định mái đê thuộc tuyến đê trong điều kiện cho phép nước tràn qua, áp dụng cho các tuyến đê sông trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Mã số: 01C-04/03-2019-3 do Viện Kỹ thuật Công trình chủ trì và PGS. TS Nguyễn Hữu Huế - Trưởng Khoa Công trình Trường Đại học Thủy lợi làm chủ nhiệm.

Tham dự buổi kiểm tra, về phía Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội có TS. Lê Trần Phong – Phòng Quản lý Khoa học & Công nghệ; về phía Ban Chủ nhiệm Đề tài có PGS. TS Nguyễn Hữu Huế - Chủ nhiệm đề tài; về phía các chuyên gia có PGS. TS Lê Văn Hùng – Hội Đập lớn; TS. Trần Dũng Tiến – Phòng Thí nghiệm Thủy lực tổng hợp (Trường Đại học Thủy lợi).

Trong buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế mô hình vật lý tại Khu thí nghiệm Thuỷ lực thuộc trường Đại học Thủy lợi. Kết quả đánh giá cho thấy, mô hình vật lý mô phỏng một đoạn đê trong điều kiện cho phép nước tràn qua với vật liệu chính là “Xi măng - Đất – Tro bay” đã hoàn thành với các máy móc, trang thiết bị và mặt bằng phù hợp theo yêu cầu. Ngoài ra, mô hình đã được xây dựng thực tế lớn hơn so với đề cương ban đầu nhằm mô phỏng tốt hơn các thông số thủy lực và đánh giá được chất lượng vật liệu mới, hỗ trợ đắc lực cho công tác đào tạo NCS và mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới sau này. Đây được coi là nỗ lực rất lớn của Ban chủ nhiệm đề tài nói riêng và Viện kỹ thuật công trình nói chung nhằm đạt được kết quả nghiên cứu theo yêu cầu.

Kết thúc buổi kiểm tra, đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đánh giá cao kết quả thực hiện mô hình vật lý của đơn vị chủ trì đề tài. Mô hình đã thực hiện đáp ứng được yêu cầu về khối lượng, chất lượng theo thuyết minh đề tài được duyệt. PGS. TS Lê Văn Hùng – Hội đập lớn cũng lưu ý nhóm thực hiện đề tài một số nội dung về công tác thí nghiệm các kịch bản nước tràn qua đỉnh đê. Ông chia sẻ sự tin tưởng vào đội ngũ chuyên gia và hoan nghênh những nỗ lực của nhóm thực hiện trong quá trình thực hiện Đề tài, đặc biệt là nội dung xây dựng mô hình vật lý.

Thay mặt Ban chủ nhiệm Đề tài, PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế đã tiếp thu các ý kiến và quyết tâm cùng nhóm thực hiện Đề tài hoàn thiện các nội dung, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo thuyết minh được duyệt.

 Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra:

Đoàn kiểm tra làm việc tại Khu thí nghiệm Thủy lực – Trường Đại học Thủy lợi

Đoàn kiểm tra làm việc tại Phòng Thiết bị máy bơm

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
227