Nghiệm thu Đề tài khoa học công nghệ do nhóm nghiên cứu trường Đại học Thủy lợi thực hiện

(MOC) Ngày 23/7/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu chế tạo cấu kiện tường biển có mũi hắt sóng phục vụ xây dựng công trình bảo vệ bờ đảo và bờ các khu vực đô thị, khu du lịch ven biển”

Toàn cảnh cuộc họp

Đề tài do nhóm nghiên cứu trường Đại học Thủy lợi thực hiện. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Bảo vệ đề tài trước Hội đồng, PGS.TS Trần Thanh Tùng - Chủ nhiệm đề tài cho biết, Việt Nam là quốc gia có đường bờ biển dài hơn 3.260km, có 28 tỉnh, thành phố ven biển, với hơn 3.000 đảo. Hiện nay, tường chắn sóng được sử dụng ở nhiều khu vực đô thị, khu du lịch ven biển, nhưng thường xuyên bị hư hỏng do tác động của sóng, gây tốn kém và lãng phí không nhỏ về kinh tế. Do đó, việc nghiên cứu chế tạo cấu kiện tường biển có mũi hắt sóng phục vụ xây dựng công trình bảo vệ bờ đảo và bờ các khu vực đô thị, khu du lịch ven biển là đặc biệt cần thiết.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu thập, tham khảo hệ thống tài liệu trong nước và quốc tế liên quan đến công nghệ xây dựng tường chắn sóng; đồng thời áp dụng các phương pháp nghiên cứu tổng hợp, phương pháp mô phỏng số, phương pháp xây dựng thử nghiệm và khảo sát, đo đạc thực tế tại hiện trường. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng phối hợp hiệu quả với Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng triển khai, áp dụng thực tế các tường chắn sóng (là sản phẩm của đề tài) ở một số điểm khu vực bãi biển Đồ Sơn.

Kết thúc quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm đề tài theo hợp đồng, bao gồm: Bản thiết kế một số dạng tường biển có mũi hắt sóng bảo vệ bờ biển khu đô thị, khu vực ven biển; Một số cấu kiện tường biển có mũi hắt sóng được lắp đặt thử nghiệm ngoài hiện trường; Sổ tay “Hướng dẫn khảo sát, thiết kế, thi công tường biển có mũi hắt sóng”; Báo cáo tổng quan về các cấu kiện tường biển đã được sử dụng ở Việt Nam và thế giới; Bộ số liệu thí nghiệm đặc điểm làm việc của tường biển có mũi hắt sóng trên mô hình máng sóng số; Bộ số liệu thí nghiệm mô hình vật lý xác định hiệu quả làm việc của tường biển có mũi hắt sóng; 3 bài báo khoa học; hỗ trợ đào tạo 1 nghiên cứu sinh; Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt đề tài.

Tại cuộc họp, Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trường Đại học Thủy lợi trong quá trình thực hiện đề tài, đồng thời đánh giá, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm theo hợp đồng đã ký. Báo cáo tổng kết đề tài ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu. Đặc biệt, Hội đồng đánh giá cao chất lượng Sổ tay “Hướng dẫn khảo sát, thiết kế, thi công tường biển có mũi hắt sóng”. Theo Hội đồng, sau khi được rà soát, biên tập và xuất bản Sổ tay này sẽ có giá trị cao cả về ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

Tuy nhiên, Hội đồng góp ý, nhóm nghiên cứu trường Đại học Thủy lợi cần bổ sung phân tích, đánh giá điều kiện địa chất, thủy văn, dòng chảy ở một số khu vực đặc trưng vùng miền để đưa ra giải pháp, loại hình tường chắn sóng phù hợp nhất; nhấn mạnh hơn nữa sự cần thiết cũng như yếu tố khác biệt giữa tường kè chắn sóng sử dụng trong khu vực đô thị và tường kè chắn sóng sử dụng ngoài khu vực đô thị, đối với các tường kè sử dụng trong khu vực đô thị cần chú ý đến yếu tố thẩm mỹ, đảm bảo tính mỹ quan đô thị; rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn được viện dẫn trong Báo cáo.

Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu chế tạo cấu kiện tường biển có mũi hắt sóng phục vụ xây dựng công trình bảo vệ bờ đảo và bờ các khu vực đô thị, khu du lịch ven biển”, do nhóm nghiên cứu trường Đại học Thủy lợi thực hiện, với kết quả đạt loại Xuất sắc.

Trần Đình Hà

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
507