Thống kê đề tài cấp Nhà nước, Bộ, tỉnh và thành phố từ 2005 đến 2019

THỐNG KÊ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỪ NĂM 2005 ĐẾN 2019

I. ĐỀ TÀI NCKH CẤP NHÀ NƯỚC

TT

Tên Đề tài, Dự án

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian

Bắt đầu

Kết thúc

1

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp  KHCN đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn đê

GS.TS. Ngô Trí Viềng

2007

2010

2

Nghiên cứu, dự báo diễn biến bồi lắng, xói lở lòng dẫn sông Đồng Nai - Sài Gòn dưới tác động của hệ thống công trình chống ngập úng và cải tạo môi trường cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

GS.TS. Vũ Thanh Te

2008

2010

3

Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trong điều kiện thiên tai bất thường vùng duyên hải miền Trung

GS.TS. Nguyễn Văn Mạo

2009

2011

4

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ mới trong gia cố đê biển bằng phương pháp neo đất, sử dụng phụ gia consolid và chống xói mòn lớp bảo vệ mái

GS.TS. Ngô Trí Viềng

2012

2014

5

Nghiên cứu chế độ thủy động lực học và vận chuyển bùn cát vùng cửa sông và bờ biển Vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Nghị định thư)

PGS.TS. Nguyễn Trung Việt

2013

2014

6

Dự án Việt Nam – New Zealand về An toàn Đập (Pha 1)

PGS.TS. Nguyễn Cảnh Thái

2012

2015

7

Nghiên cứu khả năng hóa lỏng của đê đập bằng vật liệu địa phương chịu tải trọng động đất và giải pháp ổn định công trình. Mã số: KC08-23/11-15

PGS.TS Nguyễn Hồng Nam

2013

2015

8

Nghiên cứu các đặc trưng động học hình thái vùng vịnh và đề xuất ứng dụng các giải pháp tái tạo, nâng cấp bãi biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

PGS.TS. Nguyễn Trung Việt

2016

2018

9

Nghiên cứu công nghệ phát hiện sớm nguy cơ sự cố đê sông, đập đất, đập đá, đập bê tông trọng lực và đề xuất giải pháp xử lý

PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái

2016

2019

10

Nghiên cứu đề xuất giải pháp duy trì dòng chảy tối thiểu hệ thống sông liên vùng Hà Nội, Hà Nam có xét vai trò điều tiết của sông Hồng nhằm tăng cường khả năng tự làm sạch và cải thiện chất lượng môi trường nước.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huế

2018

2020

11

Dự án Việt Nam – New Zealand về An toàn Đập (Pha 2)

PGS.TS. Nguyễn Cảnh Thái

2016

2021

 

II. ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ

TT

Tên Đề tài, Dự án

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian

Bắt đầu

Kết thúc

1

Nghiên cứu công nghệ dự báo, cảnh báo lũ vượt thiết kể các hồ chứa vừa và nhỏ, giải pháp tràn sự cố.

PGS.TS. Phạm Ngọc Quý

2003

2005

2

Điều tra khảo sát ăn mòn kim loại cửa van trong công trình thuỷ lợi

PGS.TS. Đỗ Văn Hứa

2002

2005

3

Nghiên cứu tính toán thuỷ lực và công nghệ chặn dòng các công trình ở vùng triều

PGS.TS. Hồ Sỹ Minh

2005

2007

4

Nghiên cứu tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục một số tồn tại phát sinh khi vận hành cửa van Đập Đáy

PGS.TS. Đỗ Văn Hứa

2008

2009

5

Nghiên cứu ổn định của mái đập đất khi mực nước trên mái rút nhanh

TS. Nguyễn Cảnh Thái

2005

2006

6

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để xây dựng đê biển chống được các cơn bão và triều cường theo tần suất thiết kế

PGS.TS. Vũ Thanh Te

2006

2008

7

Nghiên cứu khả năng chống thấm của hào bentonite để xử lý nền và thân đập

TS. Nguyễn Cảnh Thái

2007

2009

8

Nghiên cứu xây dựng yêu cầu xác định tuyến đê biển mới ở vùng chưa có đê và điều chỉnh cục bộ tuyến đê biển hiện có từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

PGS. TS. Nguyễn Bá Quỳ

2007

2008

9

Nghiên cứu tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục một số tồn tại phát sinh khi vận hành cửa van đập Đáy

PGS.TS. Đỗ Văn Hứa

2008

2009

10

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp cố kết hút chân không xử lý nền đất yếu phục vụ xây dựng công trình thủy lợi vùng ven biển

PGS.TS. Nguyễn Chiến

2008

2010

11

Nghiên cứu, đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý và phù hợp với điều kiện từng vùng từ Quảng Ngãi đến Bà Rịa - Vũng Tàu

GS.TS. Phạm Ngọc Quý

2009

2011

12

Nghiên cứu diễn biến lòng dẫn và đề xuất các giải pháp ứng phó cho các công trình chỉnh trị bảo vệ bờ hạ du sông Hồng xét đến các kịch bản sử dụng nước thượng lưu

PGS.TS. Lê Văn Hùng

2012

2014

13

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai (lũ, hạn) và đảm bảo an toàn hồ chứa nước khu vực miền Trung trong điều kiện biến đổi khí hậu

GS.TS. Lê Kim Truyền

2012

2014

14

N/c các giải pháp đảm bảo an toàn hồ đập nhỏ khi có mưa lũ

PGS.TS Nguyễn Hữu Huế

2014

2016

15

Hoàn thiện công nghệ xử lý chống thấm cho công trình thủy lợi bằng công nghệ đất -bentonite

PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái

2014

2015

16

Nghiên cứu đánh giá an toàn đập đất của hồ chứa nước và xây dựng bộ tiêu chí đánh giá

GS.TS Phạm Ngọc Quý

2014

2015

17

Nghiên cứu giải pháp sử dụng đất tại chỗ để xây dựng, sửa chữa và nâng cấp đập đất vừa và nhỏ Tây Nguyên

PGS.TS Nguyễn Trọng Tư

2015

2016

18

Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế kết cấu sàn bê tông ứng suất trước căng sau (Bộ Xây dựng)

GS.TS Nguyễn Tiến Chương

2017

2018

19

Nghiên cứu hiệu quả cách chấn và đề xuất giải pháp ứng dụng gối cách chấn đàn hồi cốt sợi FREI (fiber reinforced elastomeric isolator) áp dụng cho công trình dân dụng thấp tầng chịu tải trọng động đất ở Việt Nam (Bộ Xây dựng)

TS. Ngô Văn Thuyết

Jul-18

Dec-19

20

Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông ứng suất trước theo tiêu chuẩn châu Âu (Bộ Xây dựng)

GS.TS Nguyễn Tiến Chương

Jul-18

Dec-19

 

 

II. ĐỀ TÀI NCKH CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ

TT

Tên Đề tài, Dự án

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian

Bắt đầu

Kết thúc

1

Nghiên cứu diễn biến lưu lượng, mực nước các sông về mùa kiệt và đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

PGS.TS. Lê Văn Hùng

2011

2012

2

Nghiên cứu giải pháp công trình lấy nước tự chảy cho sông Đáy, sông Nhuệ và sông Tô Lịch

TS. Nguyễn Hữu Huế

2012

2013

3

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả công trình bảo vệ bờ sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Quang Cường

2012

2014

4

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả của các trạm bơm tưới dọc sông Hồng trên địa bàn Hà Nội

TS Dương Đức Tiến

2013

2014

5

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả công trình bảo vệ bờ sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Quang Cường

2014

2016

6

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa trên địa bàn thành phố Hà Nội trong điều kiện hiện nay.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế

2014

2016

7

Nghiên cứu kết cấu đập dâng nước sông mùa kiệt dạng cửa van phục vụ tưới chủ động ở đồng bằng sông Hồng

TS. Vũ Hoàng Hưng

2015

2015

8

 Nghiên cứu các giải pháp công trình chống bồi tụ tại các cửa lấy nước dọc sông Hồng trên địa bàn Hà Nội để đảm bảo lấy nước hiệu quả

TS. Nguyễn Đình Trinh

2016

2018

9

Nghiên cứu tác động của các công trình trên sông đến sự ổn định lòng dẫn sông Hồng - Thành phố Hà Nội.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế

2017

2019

 

 

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
601