Chuẩn đầu ra và sơ đồ logic môn học ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng

Kính gửi thầy cô, quý vị phụ huynh, các bạn sinh viên và các bạn tân sinh viên chuẩn đầu ra và sơ đồ logic môn học trình độ đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật xây dựng

File Chuẩn đầu ra

File Sơ đồ logic môn học

   0   Tổng số:
  Gửi ý kiến phản hồi
891