Khảo sát chính thức CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông

Kính gửi các thầy cô và các em sinh viên. Kể từ ngày 21.05. 2021 đến ngày 25.05.2021 sẽ diễn ra kế hoạch Khảo sát chính thức CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông của Đoàn Đánh giá ngoài. Đây là công tác hết sức quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Ngành KTXD CTGT.

Ngành KTXD CTGT xin gửi toàn thể các thầy cô, các em sinh viên, các học viên cao học, nghiên cứu sinh... phiên bản mới nhất của Báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Công trình giao thông của Khoa Công trình năm 2021 để tham khảo.

Xin trân trọng cảm ơn
Bộ môn Công trình giao thông