Mục tiêu giáo dục của Khoa Công trình

 “Học để sống, làm việc cho bản thân và cho cộng đồng”

Mục tiêu giáo dục nhắc nhở sinh viên Khoa Công trình học tập cần hướng theo mục tiêu. Đó cũng là động lực để đội ngũ sư phạm của ngành phấn đấu. Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tồn tại đã kết tinh đầy đủ trong mục tiêu giáo dục. Mỗi sinh viên tốt nghiệp có được phương pháp sáng tạo, kỹ năng hợp lý và niềm đam mê để sống và làm việc hiệu quả cho bản thân và cho cộng đồng.

Từ mục tiêu giáo dục của Khoa Công trình, Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy có những nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể:

Nhiệm vụ:

Ngành KTXD Công trình Thủy, Trường Đại học Thủy lợi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và trình độ cao; Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Công trình Thủy lợi, Công trình Thủy điện, Công trình Cảng góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên nước và phòng, chống, tránh, giảm nhẹ thiên tai ở Việt nam và chủ động hội nhập Quốc tế.

Mục tiêu:

Ngành KTXD Công trình Thủy là ngành hàng đầu đào tạo trong lĩnh vực Thủy lợi, Thủy điện, Cảng của Việt Nam; Phấn đấu đào tạo ra những kỹ sư có sức khỏe tốt, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, trình độ chuyên môn cao, tiếng Anh thành thạo, kỹ năng làm việc sáng tạo và linh hoạt, đam mê công việc vì sự tiến bộ của bản thân và sự phát triển bền vững của cộng đồng, giải quyết hiệu quả mọi vấn đề của Công trình Thủy lợi, Công trình Thủy điện, Công trình Cảng của Việt Nam và khu vực, góp phần xứng đáng xây dựng Trường Đại học Thủy lợi là một trong 10 trường đại học đa ngành hàng đầu của Việt Nam.

Những cơ sở thiết yếu tạo lên nền tảng niềm tin của người học; giúp Ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của Khoa Công trình, Trường Đại học Thủy lợi đó là:

1.Đoàn kết.

Đội ngũ sư phạm và sinh viên ngành KTXD Công trình Thủy luôn đồng tâm hiệp lực, kết nối mọi đam mê sáng tạo ở mỗi người và mỗi đơn vị, nói không với những biểu hiện lệch chuẩn để vượt khó, đi đầu trong sự nghiệp Thủy lợi, thủy điện, tài nguyên nước.

2.Chính trực.

Đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh gắn kết với phương thức giải quyết các vấn đề một cách khoa học, chính tắc, hiệu quả là lẽ sống và làm việc của cán bộ, giảng viên và sinh viên Ngành KTXD Công trình Thủy.

3.Tôn trọng.

Phát huy tối đa năng lực sáng tạo, đa dạng của mỗi người, tiếp thu mọi ý kiến, kết nối mọi cá nhân, đơn vị thành tập thể mạnh là yếu tố cơ bản tạo dựng môi trường sống, học tập, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên ngành KTXD Công trình Thủy.

4.Chất lượng.

Chất lượng là sự phù hợp với yêu cầu của thực tế đa dạng và luôn phát triển. Tất cả hướng tới chất lượng là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững, không ngừng của ngành KTXD Công trình Thủy.

5.Khát vọng.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên ngành KTXD Công trình Thủy, bằng trí tuệ và hành động hiệu quả luôn giữ vững vị trí hàng đầu trong sự nghiệp bảo vệ, khai thác sử dụng nguồn nước; phòng, chống, tránh, giảm nhẹ thiên tai bằng những giải pháp công trình hợp lý ở Việt Nam và Asian.